Danh mục các loại tôm, cá

STT Tên Hàng ĐVT Đơn Giá
1 Cá Bạc Má kg Gọi liên hệ
2 Cá bạc má hấp kg Gọi liên hệ
3 Cá bạc má hấp giỏ kg Gọi liên hệ
4 Cá bạc má LS kg Gọi liên hệ
5 Cá Basa kg Gọi liên hệ
6 Cá basa khúc đặc kg Gọi liên hệ
7 Cá basa khúc giữa kg Gọi liên hệ
8 Cá Basa LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
9 Cá basa phile không da kg Gọi liên hệ
10 Cá basa phile không da loại 1 kg Gọi liên hệ
11 Cá basa phile không da xay nhỏ kg Gọi liên hệ
12 Cá Bống kg Gọi liên hệ
13 Cá Bống cát kg Gọi liên hệ
14 Cá bống cát LS kg Gọi liên hệ
15 Cá Bống dừa kg Gọi liên hệ
16 Cá bống dừa LS kg Gọi liên hệ
17 Cá Bống dừa  SACN kg Gọi liên hệ
18 Cá Bống đục kg Gọi liên hệ
19 Cá bống đục LS kg Gọi liên hệ
20 Cá Bông Lau kg Gọi liên hệ
21 Cá bông lau LS kg Gọi liên hệ
22 Cá bông lau Phi Lê kg Gọi liên hệ
23 Cá bống tượng LS kg Gọi liên hệ
24 Cá Chẽm lớn kg Gọi liên hệ
25 Cá chẽm LS kg Gọi liên hệ
26 Cá Chẽm nhỏ kg Gọi liên hệ
27 Cá chẽm phi le không da kg Gọi liên hệ
28 Cá chẽm phi le LS kg Gọi liên hệ
29 Cá chép kg Gọi liên hệ
30 Cá chép LS kg Gọi liên hệ
31 Cá chim đen LS kg Gọi liên hệ
32 Cá Chim Trắng kg Gọi liên hệ
33 Cá Chim Trắng LS kg Gọi liên hệ
34 Cá Cờ kg Gọi liên hệ
35 Cá cờ phi lê kg Gọi liên hệ
36 Cá Cơm kg Gọi liên hệ
37 Cá Cơm kg Gọi liên hệ
38 Cá cơm lớn LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
39 Cá cơm LS kg Gọi liên hệ
40 Cá cơm nhỏ LS kg Gọi liên hệ
41 Cá Cơm  SACN kg Gọi liên hệ
42 Cá Cơm  SACN kg Gọi liên hệ
43 Cá diếc LS kg Gọi liên hệ
44 Cá Diêu Hồng Lớn kg Gọi liên hệ
45 Cá diêu hồng lớn LS kg Gọi liên hệ
46 Cá Diêu Hồng Nhỏ kg Gọi liên hệ
47 Cá Diêu Hồng Nhỏ  SACN kg Gọi liên hệ
48 Cá Diêu Hồng phi lê còn da kg Gọi liên hệ
49 Cá Diêu Hồng phi lê Không da kg Gọi liên hệ
50 Cá Diêu Hồng trung kg Gọi liên hệ
51 Cá Diêu Hồng Trung LS kg Gọi liên hệ
52 Cá diêu hồng  nhỏ LS kg Gọi liên hệ
53 Cá Đối kg Gọi liên hệ
54 Cá Đối LS kg Gọi liên hệ
55 Cá dứa LS kg Gọi liên hệ
56 Cá đuối kg Gọi liên hệ
57 Cá he LS kg Gọi liên hệ
58 Cá Hồi nguyên con kg Gọi liên hệ
59 Cá Hồi phi lê không da kg Gọi liên hệ
60 Cá Hú kg Gọi liên hệ
61 Cá hú LS kg Gọi liên hệ
62 Cá hú LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
63 Cá hú Phi Lê kg Gọi liên hệ
64 Cá Hường Câu kg Gọi liên hệ
65 Cá hường câu LS kg Gọi liên hệ
66 Cá Hường Câu  SACN kg Gọi liên hệ
67 Cá kèo LS kg Gọi liên hệ
68 Cá khô lóc kg Gọi liên hệ
69 Cá khô lù đù kg Gọi liên hệ
70 Cá khô lù đù  SACN kg Gọi liên hệ
71 Cá khoai LS kg Gọi liên hệ
72 Cá Kiềm kg Gọi liên hệ
73 Cá Kình LS kg Gọi liên hệ
74 cá lăng kg Gọi liên hệ
75 Cá lạt kg Gọi liên hệ
76 Cá lóc Bông kg Gọi liên hệ
77 Cá Lóc đồng lớn kg Gọi liên hệ
78 Cá lóc đồng LS kg Gọi liên hệ
79 Cá Lóc đồng nhỏ kg Gọi liên hệ
80 Cá lóc File xay nhỏ kg Gọi liên hệ
81 Cá Lóc Lớn kg Gọi liên hệ
82 Cá lóc lớn LS, bỏ ruột kg Gọi liên hệ
83 Cá lóc lớn LS, bỏ ruột, lạn da kg Gọi liên hệ
84 Cá lóc LS bỏ đầu, bỏ ruột kg Gọi liên hệ
85 Cá Lóc nhỏ kg Gọi liên hệ
86 Cá lóc nhỏ LS, bỏ ruột kg Gọi liên hệ
87 Cá Lóc nhỏ  SACN kg Gọi liên hệ
88 Cá lóc phần mình, bỏ đuôi kg Gọi liên hệ
89 Cá lóc phi lê kg Gọi liên hệ
90 Cá Lưỡi Trâu kg Gọi liên hệ
91 Cá Mó kg Gọi liên hệ
92 Cá mó LS kg Gọi liên hệ
93 Cá Mùi kg Gọi liên hệ
94 Cá Mùi  SACN kg Gọi liên hệ
95 Cá Ngân LS kg Gọi liên hệ
96 Cá Ngát kg Gọi liên hệ
97 Cá ngừ khúc đặc kg Gọi liên hệ
98 Cá Ngừ lớn kg Gọi liên hệ
99 Cá ngừ LS kg Gọi liên hệ
100 Cá ngừ LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
101 Cá ngừ LS phi lê không da kg Gọi liên hệ
102 Cá ngừ LS phile còn da kg Gọi liên hệ
103 Cá Ngừ nhỏ kg Gọi liên hệ
104 Cá Nục kg Gọi liên hệ
105 Cá nục chuối LS kg Gọi liên hệ
106 Cá nục LS kg Gọi liên hệ
107 Cá nục LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
108 Cá nục ống LS kg Gọi liên hệ
109 Cá nục Sapa LS kg Gọi liên hệ
110 Cá Nục  SACN kg Gọi liên hệ
111 Cá phèn kg Gọi liên hệ
112 Cá phèn LS kg Gọi liên hệ
113 Cá rô đồng lớn LS kg Gọi liên hệ
114 Cá rô đồng nhỏ LS kg Gọi liên hệ
115 Cá rô phi lớn LS kg Gọi liên hệ
116 Cá rô phi nhỏ LS kg Gọi liên hệ
117 Cá Sóc kg Gọi liên hệ
118 Cá Sóc LS kg Gọi liên hệ
119 Cá Tai Tượng kg Gọi liên hệ
120 Cá Tai tượng LS kg Gọi liên hệ
121 Cá thác lác LS kg Gọi liên hệ
122 Cá Thu kg Gọi liên hệ
123 Cá thu khúc đặc kg Gọi liên hệ
124 Cá thu LS kg Gọi liên hệ
125 Cá thu LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
126 Cá Thu Nhật kg Gọi liên hệ
127 Cá Thu nhật LS kg Gọi liên hệ
128 Cá Thu nhật LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ
129 Cá Thu Nhật  SACN kg Gọi liên hệ
130 Cá thu phần mình kg Gọi liên hệ
131 Cá thu phi lê kg Gọi liên hệ
132 Cá trê đồng LS kg Gọi liên hệ
133 Cá trê lai LS kg Gọi liên hệ
134 Cá Trê Phi ( lai) kg Gọi liên hệ
135 Cá Trê Phi ( lai)  SACN kg Gọi liên hệ
136 Cá trôi Digan LS kg Gọi liên hệ
137 Cá úc LS kg Gọi liên hệ
138 Cá viên chiên 500g kg Gọi liên hệ
139Tôm Bạc Lớnkg Gọi liên hệ
140Tôm Bạc Lớn Lột VỏkgGọi liên hệ
141Tôm bạc lớn LSkgGọi liên hệ
142Tôm Bạc nhỏkgGọi liên hệ
143Tôm Bạc nhỏ  SACNkgGọi liên hệ
144Tôm Bạc Nhỏ Lột VỏkgGọi liên hệ
145Tôm Bạc Nhỏ LSkgGọi liên hệ
146Tôm Bạc TrungkgGọi liên hệ
147Tôm bạc trung LSkgGọi liên hệ
148Tôm Bạc tươi xaykgGọi liên hệ
149Tôm càng LSkgGọi liên hệ
150Tôm chay Âu Lạc 170gbịchGọi liên hệ
151Tôm đấtkgGọi liên hệ
152Tôm đất LSkgGọi liên hệ
153Tôm ĐồngkgGọi liên hệ
154Tôm đồng LSkgGọi liên hệ
155Tôm khô đặc biệtkgGọi liên hệ
156Tôm khô loại 1kgGọi liên hệ
157Tôm khô loại 2kgGọi liên hệ
158Tôm khô loại 3kgGọi liên hệ
159Tôm sú đặc biệtkgGọi liên hệ
160Tôm Sú ĐBkgGọi liên hệ
161Tôm Sú LớnkgGọi liên hệ
162Tôm sú lớn lột vỏkgGọi liên hệ
163Tôm sú lớn LSkgGọi liên hệ
164Tôm Sú NhỏkgGọi liên hệ
165Tôm sú nhỏ lột vỏkgGọi liên hệ
166Tôm sú nhỏ LSkgGọi liên hệ
167Tôm Sú TrungkgGọi liên hệ
168Tôm sú trung lột vỏkgGọi liên hệ
169Tôm sú trung LSkgGọi liên hệ
170Tôm thẻ lớn LSkgGọi liên hệ
171Tôm thẻ lột vỏkgGọi liên hệ
172Tôm thẻ trung LSkgGọi liên hệ
173Tôm trứng LSkgGọi liên hệ
174Tôm trứng LSkgGọi liên hệ
175Tôm TươikgGọi liên hệ
176Tôm tươi lột vỏkgGọi liên hệ
177Tôm viênkgGọi liên hệ

Công ty Nguyên Khang cam kết đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch đạt chứng nhận của bộ y tế, ISO. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên chúng tôi để được chuyên viên tư vấn và báo giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *