Công ty Nguyên Khang đạt chứng nhận ISO 22000:2018

Mới đây, phiên bản của ISO 22000:2018 đã được chính thức ban hành, với nhiều bổ sung khắt khe, cụ thể hơn trong các quy định so với phiên bản ISO 22000:2005 và tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Công ty Nguyên Khang vinh dự nhận được chứng nhận ISO 22000:2018 này.

ISO 22000: 2018 là tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) đề ra những yêu cầu cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm và bắt buộc phải thực hiện đầy đủ. Các yêu cầu từ  bộ tiêu chuẩn này gồm những tổ chức có liên quan trực tiếp hay gián tiếp có tham gia vào các hoạt động của chuỗi thực phẩm. Phiên bản cập nhật gần đây nhất của ISO 2018 là phiên bản thứ hai của ISO 22000, trước đó là phiên bản ISO 22000: 2005.

  • Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 (Bản Tiếng Việt))
    Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 (Bản Tiếng Việt)

ISO 2200:2018 chứa tất cả các yêu cầu của phiên bản ISO 22000: 2005 tuy nhiên nó được thêm một vài yêu cầu cùng như chỉnh sửa các yêu cầu như các tiêu chuẩn sửa đổi khác, yêu cầu kỹ thuật được cụ thể làm cho tiêu chuẩn này trở nên đặc biệt đối với các tổ chức trong ngành thực phẩm. Có khoảng 8 yêu cầu được sửa đổi và thêm vào về đảm bảo an toàn thực phẩm ở mức độ kỹ thuật gồm:

+ Lập kế hoạch, kiểm soát vận hành, tổ chức, xử ký đồng thời kiểm soát an toàn thực phẩm.

+ Thực hiện các chương trình tiên quyết (PRP) – để xác định các điều kiện và những hoạt động cơ bản cần thiết để duy trì, bảo vệ môi trường vệ sinh trong suốt chuỗi thức ăn. 

+ Phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc để theo dõi các nguyên vật liệu từ nhà cung cấp, xác định được giai đoạn đầu tiên và cuối cùng của lộ trình phân phối sản phẩm.

+ Chuẩn bị sẵn sàng và biết cách đối phó với những tình huống khẩn cấp – xác định được tất cả các tình huống khẩn cấp xảy ra để sắp xếp và giải quyết chúng.

+ Kiểm soát được các mối nguy hiểm – bao gồm tiến hành phân tích những mối nguy, biết định nghĩa, khái niệm và tìm ra các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị cho các kế hoạch HACCP (các điểm kiểm soát tới hạn) hoặc OPRP (chương trình hoạt động tiên quyết).

+ Cập nhật thông tin thường xuyên để xác định các PRP cần thực hiện và cho ra các kế hoạch kiểm soát mối ngụy

+ Phải tổ chức kiểm soát các hệ thống giám sát và đo lường của mình.

+ Phân tích và xác minh cách PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy.

+ Kiểm tra sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình – tổ chức kiểm soát các sản phẩm và những quy trình không tuân thủ, bao gồm các tiêu chí thu hồi hoặc rút tiền.

Công ty Nguyên Khang đã đạt được chuẩn ISO 22000:2018, có thể mang lại sự tin tưởng đến khách hàng về hoạt động kiểm soát, ngăn chặn mối nguy, tối thiểu hóa các nguy cơ, rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới An toàn Vệ sinh Thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *