Danh mục các loại dầu ăn, bột, gia vị

Danh mục các loại dầu ăn, bột, gia vị

STT Tên Hàng ĐVT Đơn Giá 1 Gia vị kg Gọi liên hệ 2 Bột  Bánh Khọt kg Gọi liên hệ 3 Bột  sương sáo đen kg Gọi liên hệ 4 Bột  sương sáo trắng kg Gọi liên hệ 5 Bột bán cây kg Gọi liên hệ 6 Bột báng kg Gọi liên hệ 7 Bột bánh pancake Gói Gọi liên hệ 8 Bột bánh xèo Hương Xưa Gói Gọi liên hệ 9 Bột Bắp kg Gọi liên hệ 10 Bột bò kho kg Gọi liên hệ 11 Bột cam

Đọc thêm

Danh mục các loại xương, thịt

Danh mục các loại xương, thịt

STT Tên Hàng ĐVT Đơn Giá 1 Ba rọi LS   kg Gọi liên hệ 2 Ba Rọi Rút Xương  LS kg Gọi liên hệ 3 Ba rọi thái nhỏ kg Gọi liên hệ 4 Bắp Bò Hoa LS kg Gọi liên hệ 5 Bắp Bò Hoa LS xay nhỏ kg Gọi liên hệ 6 Bắp Bò LS kg Gọi liên hệ 7 Bắp Bò LS xay nhỏ kg Gọi liên hệ 8 Bò chay kg Gọi liên hệ 9 Bò Cổ LS kg Gọi liên hệ 10 Bò Cổ TM

Đọc thêm

Danh mục các loại tôm, cá

Danh mục các loại tôm, cá

STT Tên Hàng ĐVT Đơn Giá 1 Cá Bạc Má kg Gọi liên hệ 2 Cá bạc má hấp kg Gọi liên hệ 3 Cá bạc má hấp giỏ kg Gọi liên hệ 4 Cá bạc má LS kg Gọi liên hệ 5 Cá Basa kg Gọi liên hệ 6 Cá basa khúc đặc kg Gọi liên hệ 7 Cá basa khúc giữa kg Gọi liên hệ 8 Cá Basa LS bỏ đầu kg Gọi liên hệ 9 Cá basa phile không da kg Gọi liên hệ 10 Cá basa

Đọc thêm

Danh mục các loại rau, củ, quả

Danh mục các loại rau, củ, quả

STT Tên Hàng ĐVT Đơn Giá 1 Bạc hà kg Gọi liên hệ 2 Bắp cải tím kg Gọi liên hệ 3 Bắp cải trắng kg Gọi liên hệ 4 Bắp chuối bào trắng kg Gọi liên hệ 5 Bắp non kg Gọi liên hệ 6 Bầu kg Gọi liên hệ 7 Bí đỏ kg Gọi liên hệ 8 Bí xanh kg Gọi liên hệ 9 Bông cải kg Gọi liên hệ 10 Cà chua kg Gọi liên hệ 11 Cà dĩa kg Gọi liên hệ 12 Cà rốt kg

Đọc thêm